0
تعداد کل محصولات : ۰ محصولجمع کل : ۰ تومانپرداخت و تسویه

لیست آخرین قیمت تلویزیون های الجی در بانه

تلویزیون های الجی

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های الجی در بانه یاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 55UQ80 فورکی 2022 مدل 55UQ80003 LB ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۲ تلویزیون ال جی 55UQ80 مدل 55UQ80006 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی 50NANO84 نانوسل 2022 مدل 50NANO846 QA ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۴ تلویزیون ال جی 65UQ75006 مدل 65UQ75 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۵ تلویزیون ال جی 65UQ80 مدل 65UQ80006 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۶ تلویزیون ال جی 75UQ90 مدل 75UQ9000 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۷ تلویزیون ال جی 75QNED80 کیوند 75QNED806 ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
43 اینچ
۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی UP7550 مدل 43UP7550 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
50 اینچ
۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی 50UQ75 فورکی 2022 مدل 50UQ75006 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۱۰ تلویزیون ال جی 50UQ90 مدل 50UQ90006 فورکی 50 اینچ 2022 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۱۱ تلویزیون ال جی NANO75 سایز 50 اینچ 50NANO75 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۱۲ تلویزیون 50 اینچ الجی NANO80 مدل 50NANO80 2021 ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
55 اینچ
۱۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 55NANO84 نانوسل 2022 مدل 55NANO846QA ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۱۴ تلویزیون 2021 الجی UP7550 سایز 55 اینچ مدل 55UP7550 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۱۵ تلویزیون نانوسل الجی NANO80 سری 2021 سایز 55 اینچ 55NANO80 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۱۶ تلویزیون ال جی QNED80 سایز 55 اینچ 55QNED806 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۱۷ تلویزیون اولد 2022 ال جی 55 اینچ CS مدل OLED55CS6LA ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۱۸ تلویزیون ال جی NANO90 نانوسل 55 اینچ 55NANO90 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
55اینچ
۱۹ تلویزیون 2022 ال جی NANO75 نانوسل 55 اینچ 55NANO75UQA ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
65 اینچ
۲۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 65UQ70 فورکی 2022 مدل 65UQ70006 LB ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۲۱ تلویزیون 2022 ال جی 65UQ91 فورکی اسمارت مدل 65UQ91006 ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۲۲ تلویزیون ال جی NANO84 نانوسل 65 اینچ 65NANO846 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۲۳ تلویزیون ال جی QNED90 سایز 65 اینچ Mini LED مدل 65QNED90 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۲۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 65QNED80 کیوند 2022 فورکی 65QNED806 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۲۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO95 نانوسل 8K مدل 65NANO95 ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۲۶ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی 65CS مدل OLED65CS6LA ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
75 اینچ
۲۷ تلویزیون ال جی 75NANO84 مدل 75NANO846QA نانوسل 2022 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۲۸ تلویزیون ال جی 75UQ90 فورکی 2022 مدل 75UQ90006 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
۲۹ تلویزیون ال جی NANO95 نانوسل 75 اینچ 8K مدل 75NANO95 ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
77 اینچ
۳۰ تلویزیون اولد ال جی C1 سایز 77 اینچ مدل OLED 77C1 ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۱۲
whatsappinstagram